Privacybeleid

NewTricks respecteert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daarmee ook de persoonlijke gegevens van iedereen waarmee wij in contact komen.

We maken gebruik van de persoonlijke informatie die op openbare webpagina’s te vinden is. Dat deze gegevens op internet te vinden zijn, geeft ons niet het recht om daar zomaar te gebruiken. We vragen dus altijd uw toestemming voordat wij iets met de gevonden informatie doen.


  PRIVACYBELEID

Onder privacygevoelige informatie verstaan we o.a.: uw naam, uw IP-adres, uw telefoonnummer of uw adres. NewTricks BV verwerkt persoonlijke informatie, zoals de namen of gegevens van zakelijke relaties, websitebezoekers, netwerkcontacten, werknemers, kandidaten, klanten en hun werkgevers.

We verwerken privacygevoelige informatie alleen in verband met recruitmentopdrachten die wij ontvangen en vragen u altijd om toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Ook als u wordt benaderd als mogelijke kandidaat voor een van onze klanten, zullen wij u eerst om toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het is afhankelijk van de vraag van de cliënt welke informatie wij verwerken, maar meestal werken we alleen met informatie die u zelf aanlevert. In dit geval wordt uw data opgeslagen op een beveiligde projectlocatie en verwijderd na afloop van het traject.

U kunt ons altijd via e-mail verzoeken uw informatie te verwijderen.

Het is mogelijk dat derde partijen (zoals Google Analytics) data via onze website verzamelen. Hier hebben wij geen invloed over.

Het versturen van data

Op een gegeven moment zullen wij uw gegevens als kandidaat met een klant willen delen. Dat gebeurt natuurlijk alleen met uw toestemming. Onze klanten hanteren meestal een soortgelijk privacy beleid.

Als u onze gegevens via uw netwerk ontvangen hebt en contact met ons opneemt, beschouwen wij dit als toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens.

Buy now